THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Website: Vlike.vn
I. TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG DỊCH VỤ
Mạng xã hội Vlike.vn được tạo ra từ một hệ thống các thông tin giải trí với các tính năng mạng xã hội đồng thời, cải tiến mạng xã hội sao cho phù hợp với mục đích trao đổi về các thông tin giải trí của người sử dụng. Mạng xã hội Vlike.vn được xây dựng với mục đích là nơi mọi người cùng chia sẻ, trao đổi và giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, giúp các thành viên mờ rộng mối quan hệ xã hội, nơi mọi người có thể trao đổi, bình luận các thông tin về giải trí có nội dung chính thống, phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Để truy cập và sử dụng trên Vlike.vn bằng bất cứ phương tiện nào (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet ,...), người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại thỏa thuận này và quy định, quy chế mà liên kết tích hợp bao gồm.
II. THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRÊN Vlike.vn
1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội:
- Vlike.vn nghiêm cấm tuyệt đối người sử dụng có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích:
+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
+ Tuyên truyền, kích động bạo lục, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
+ Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội;
+ Thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.
- Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng Vlike.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Vlike.vn ;
- Người sử dụng có quyền sử dụng với hình ảnh của mình. Trường hợp sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh;
- Lợi dụng Vlike.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;
- Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng hợp pháp trên trang mạng;
- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet;
- Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet dựa trên web hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau;
- Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý của doanh nghiệp. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang mạng bao gồm nhưng không giới hạn bất kì văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh, video và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng và hàng hóa;
- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Vlike.vn xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;
- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Vlike.vn
- Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp. Quy định của Vlike.vn về tài khoản và bài viết:
a, Tên đăng nhập
- Tuân thủ các quy định cấm theo các nội dung ở trên;
- Tên đăng nhập được xác định là tên riêng của cá nhân Thành viên. Thành viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng; mỗi Thành viên chỉ đăng ký 01 tài khoản với một tên đăng nhập;
- Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam;
- Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
- Không sử dụng tên đăng nhập có chứa thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác đã được đăng ký bảo hộ mà không xin phép hoặc không có căn cứ chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu.
- Không đăng ký thành viên theo tên danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục;
b, Hình đại diện.
- Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung trên;
- Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
- Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức;
- Không chữa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
c, Chữ ký:
- Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;
- Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
- Nội dung chứa các thông tin liên quan đến cá nhân như tên, nghề nghiệp, email, số điện thoại;
- Được thể hiện bằng ký tự latinh hoặc sử dụng ngôn ngữ khác. d, Bài viết, chia sẻ, đăng tải của Thành viên
- Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung trên;
- Bài viết phải bằng tiếng Việt có dấu. Ngôn ngữ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp tiếng Việt;
- Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác Thành viên cần phải nêu rõ nguồn gốc của các nội dung bài viết đó.
Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, không đảm bảo tính pháp lý, có nội dung không phù hợp với tiêu chí của Vlike.vn , Ban Quản trị có quyền xóa, khóa, chuyển bài mà không cần thông báo trước;
- Không đưa bài sai chuyên mục; sai chủ đề. Ví dụ: Bài trả lời không liên quan đến nội dung đang được thảo luận, không mang tính chất thảo luận hoặc trả lời các bài viết trước đó.
- Không đăng tải, chia sẻ các bài viết mang nội dung rác.
- Không chia sẻ các tài liệu và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép, thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của cộng đồng;
- Không đăng tải nội dung phản hồi không có bằng chứng cụ thể và đầy đủ về trường hợp phản ánh.
- Không đăng tải nội dung mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. Không đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm mục đích thương mại; Việc sao chép để chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có liên quan đến quyền tác giả cần ghi rõ nguồn gốc tác phẩm. Những tác phẩm được đăng phải được sự đồng ý của chủ sở hữu.
- Không phát tán virus, trojan, adware, spyware... hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;
- Không có các hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, băng thông, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của Vlike.vn; xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống Vlike.vn dưới bất kỳ mục đích nào;
- Bài viết, hình ảnh không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp hoặc có tính chất lừa đảo trên Vlike.vn.
- Bài viết không gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí.
2.Quyền, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội:
2.1.Trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội:
- Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Vlike.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. - Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Vlike.vn và những thông tin đăng tải lên Vlike.vn là chính xác và hoàn chỉnh, luôn dẫn nguồn gốc, ghi rõ các quyền sử dụng hoặc sự cho phép một hay nhiều thành phần nội dung sử dụng khi người sử dụng liệt kê, đề cập, phân tích, bổ trợ cho quan điểm hay phát triển thêm từ bản gốc, và không vi phạm các nội dung cấm được quy định bởi Vlike.vn, quy định về bản quyền của Luật sở hữu trí tuệ và pháp luật liên quan. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
- Thành viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và các quy định của pháp luật có liên quan khi sử dụng Dịch vụ trên Vlike.vn.
- Thành viên cam kết, không sử dụng dịch vụ của Vlike.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, cung cấp thông tin giả mạo, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình truyền tài thông tin của mạng xã hội, tạo những thông tin mang tính chất so sánh chê bai, loan tin, kể cả phục vụ cho việc phán đoán. Trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.
- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, tạo ra những công cụ tương tự của các dịch vụ do Vlike.vn cung cấp cho một bên thứ ba khi không được sự đồng ý của Vlike.vn
- Thành viên cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp Nội dung thông tin đưa lên đăng tải trên Vlike.vn cũng như Internet và mạng viễn thông.
- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Vlike.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết, giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Vlike.vn, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Vlike.vn, các cá nhân tổ chức có liên quan khác khi thành viên vi phạm các quy định của pháp luật và các điều kiện của thỏa thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công ty, nhân sự của Công ty.
- Không sử dụng Vlike.vn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng vản bản của chúng tôi trước đó.
- Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên Vlike.vn.
- Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật khẩu và thông tin riêng của thành viên khác trên mạng xã hội. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.
- Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của mạng xã hội. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Vlike.vn - Bản quyền về hình ảnh: người dùng sử dụng trên Vlike.vn khi sử dụng hình ảnh với điều kiện phải ghi nhận nguồn gốc hình ảnh. Không được sử dụng các hình ảnh có bản quyền mà không được sự đồng ý của tác giả.
- Bản quyền về tác giả: Người dùng khi sử dụng bài viết của người khác làm trích dẫn để trao đổi, thảo luận cần phải nêu nguồn gốc bài viết và tác giả bài viết, không được chỉnh sửa.
- Các bài đăng được chia sẻ trên trang phải ghi rõ nguồn, sao chép đúng nội dung, không được thêm bớt, chỉnh sửa ảnh hưởng đến nội dung chính.
Việc không ghi rõ nguồn gốc bài viết, hình ảnh và tác giả bài viết, hình ảnh mà chưa có sự đồng ý của tác giả được xem là vi phạm bản quyền và sẽ bị xử lý theo quy định của Vlike.vn, xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định của pháp luật liên quan.
2.2. Quyền của người sử dụng mạng xã hội:
- Lựa chọn doanh nghiệp mạng xã hội để sử dụng mạng xã hội;
- Yêu cầu doanh nghiệp mạng xã hội cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội;
- Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ mạng xã hội;
- Khi đăng ký trở thành thành viên của Vlike.vn và được chấp thuận, thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản, được cấp tên đăng ký, mật khẩu riêng để tham gia sử dụng, cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên Vlike.vn;
- Được quyền tham gia, sử dụng và cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà Vlike.vn quy định;
- Có quyền đóng góp ý kiến trong quá trình sử dụng. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị Vlike.vn;
- Được đảm bảo bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, Vlike.vn sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên mạng xã hội, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Khiếu nại về chất lượng dịch vụ; được bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của Vlike.vn;
- Được sử dụng các dịch vụ trên Vlike.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
3. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:
3.1Trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:
- Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội;
- Cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo đúng những cam kết mục tiêu đã đề ra trong thỏa thuận này;>br> - Tôn trọng các vấn đề về Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ;
- Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bí mật bảo vệ thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
- Đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông;
- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật khi có yêu cầu;
- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp Luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra, của các cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện đăng ký, lưu trữ và quản lí thông tin cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của bộ thông tin và truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
- Cam kết ít nhất có 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông;
- Đối với bài đăng của thành viên Ban quản lý sẽ kiểm tra, đối chiếu nguồn gốc để tránh những bài đăng xâm phạm đến bản quyền thông qua hệ thống phần mềm được cài đặt tại máy chủ với bộ lọc từ khóa và thông tin hình ảnh lên đến 6800 từ lọc và qua phần mềm lọc hình ảnh với các dạng file ảnh khác nhau.
3.2 Quyền của doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội:
-Trong quá trình sử dụng, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng;
-Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Vlike.vn, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng cũng như sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy tố người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết;
- Có toàn quyền khóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những người sử dụng không tôn trọng thực hiện thỏa thuận hoặc có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Vlike.vn và quy định của pháp luật liên quan.
- Có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong, mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên mạng xã hội.
- Có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kì thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang mạng xã hội tại bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. - Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Vlike.vn có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;
- Khi phát hiện những hành vi vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại thỏa thuận này, Vlike.vn có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người sử dụng khác, Vlike.vn sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Vlike.vn có quyền tắt ngay lập tức các nội dung được đang tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh báo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm.
3.3 Quyền Sở hữu trí tuệ và các quyền khác
- Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do Vlike.vn đều thuộc về Vlike.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho Vlike.vn sử dụng.Việc sử dụng quyền và sở hữu các nội dung của Vlike.vn cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
- Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân tán bằng bất cứ hình thức nào hoặc tạo ra bản sửa đổi nội dung trên Vlike.vn khi chưa có sự cho phép của tác giả.
3.4 Thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu
- Người sử dụng đồng ý để Vlike.vn sử dụng, sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, gợi ý, đề xuất, bình luận, hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Vlike.vn.
Quy trình kiểm duyệt, xử lý đối với các nội dung vi phạm bản quyền như sau:
Bước 1: Toàn bộ nội dung trao đổi và thảo luận của người sử dụng sẽ được quét dựa vào cơ sở dữ liệu kiểm duyệt bởi phần mềm quản lý bản quyền được cài tự động trên trang và thông báo về máy chủ.
Bước 2: Khi phát hiện bài đăng, nội dung trao đổi và thảo luận bộ lọc sẽ gửi thông báo đến bộ phận kiểm duyệt. Bộ phận kiểm duyệt sẽ kiểm tra nội dung vi phạm và xác định lại một lần nữa.
Bước 3: Khi xác định được việc vi phạm và nội dung vi phạm, tùy theo mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng Vlike.vn sẽ tiến hành xử phạt theo nội dung được quy định tại mục 4. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Hoặc tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.
Quyết định của Vlike.vn là quyết định cuối cùng và người sử dụng đồng ý chấp hành.
4.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội:
4.1 Nguyên tắc xử lý vi phạm
- Toàn bộ nội dung, thông tin người dùng đăng tải trên mạng xã hội Vlike.vn đều chịu sự quản lý nghiêm ngặt của quẳn trị viên. Công Ty và mạng xã hội có toàn quyền quyết định gỡ bỏ nội dung đăng tải, chia sẻ mạng xã hội có tính chất vi phạm quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục, và điều kiện nêu trong bản thỏa thuận này. Ngoài ra, ban quản trị mạng xã hội luôn được bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên, hoặc xóa bỏ tài khoản của người sử dụng dịch vụ vó hành vi vi phạm đó.
- Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội tùy thuộc theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Về cơ bản, cơ chế xử lý đối với người sử dụng dịch vụ có hành vi vi phạm thỏa thuận trên mạng xã hội được thực hiện theo quy trình như sau:
+ Thông báo cho thành viên vi phạm:
+ Yêu cầu chấm dứt hành vi, đính chính thông tin vi phạm, hoặc sửa đổi;
+ Yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp bắt buộc phải loại bỏ thông tin theo quy định của chính sách công ty và quy định của pháp luật:
+ Dừng biện pháp kỹ thuật đễ gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp thành viên không hợp tác
+ Chấm dứt tư cách thành viên nếu thành viên không phối hợp thực hiện hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.
4.2 Các hình thức xử phạt bao gồm:
- Cảnh cáo thành viên khi có dấu hiệu vi phạm thông qua thông báo vào địa chỉ mail đăng ký.
- Gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp phát hiện sai phạm sau khi thông báo cho thành viên và chưa được thành viên gỡ bỏ.
- Gỡ bỏ ngay thông tin vi phạm đối với thành viên vi phạm chính sách của công ty và quy định của pháp luật.
- Khóa tài khoản tạm thời 7 ngày, 15 ngày.
- Chấm dứt tư cách thành viên khi thành viên tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm Hình thức xử phạt 1:Khóa tài khoản 7 ngày, cảnh cáo, gỡ bỏ thông tin được áp dụng đối với các hành vi sau:
- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác;
- Lôi kéo cộng đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.
- Vi phạm bản quyền, trái với các quy định trong thỏa thuận Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày cảnh cáo, gỡ bỏ thông tin được áp dụng đối với các hành vi sau:
- Hành vi giao tiếp: Hình ảnh khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Vlike.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
- Đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi;
- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu;
- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video xúc phạm. đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân;
- Vi phạm bản quyền: Mức độ vi phạm ở dạng cảnh báo sửa chữa và các thành viên không sửa chữa theo đúng bản nguyên gốc.
Hình thức xử phạt 3: Khóa vĩnh viễn, gỡ bỏ thông tin được áp dụng đối với các hành vi sau:
- Người sử dụng có hành vi lợi dụng Vlike.vn nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, phát ngôn,... có chứa thông tin bàn luận về văn hóa hoặc tiết lộ bí mật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có các nội dung khiêu dâm;
- Thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng Vlike.vn người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;
- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng vặn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo; giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác;
- Phá hoại hệ thống mạng xã hội Vlike.vn: Thành viên lợi dụng việc sử dụng để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat;
- Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
5. Cảnh báo các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng:
-Việc chia sẻ thông tin, hình ảnh trên Vlike.vn hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác,...). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh này.
- Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng Internet nói chung và trên trang Vlike.vn nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng...) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác,...
- Vlike.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết Vlike.vn và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý của bất kỳ bên thứ 3 nào do hoặc phát sinh từ việc người sử dụng sử dụng từ nội dung mà người sử dụng gửi, đăng, truyền tải ứng dụng hoặc website, việc người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền gì của bất kỳ người nào khác hoặc việc người sử dụng vi phạm luật hiện hành;
- Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản hoặc trái với các quy định của Vlike.vn. Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài ứng dụng hoặc website của thành viên;
- Trên website của Vlike.vn xuất hiện link website hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Vlike.vn.Việc truy cập tới các trang khác nay hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Vlike.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Vlike.vn.
- Chúng tôi mong muốn Vlike.vn sẽ trở thành một sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp.
Vì vậy, nếu người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email: nhokheoacet@gmail.com. Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng phản hồi cho người chịu trách nhiệm chính nội dung thông tin: Email: nhokheoacet@gmail.com
- Các quy định này cùng với quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Vlike.vn.Việc sử dụng Vlike.vn không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.
6. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội tổ chức,
doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác:
Vlike.vn thiết lập một cơ chế gải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể: - Khi người sử dụng đăng ký tài khoản và được Vlike.vn. tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dich vụ của Vlike.vn thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản Vlike.vn này thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bổi thường được đăng tải trên website Vlike.vn;
- Vlike.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin đăng ký tài khoản;
- Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Vlike.vn sẽ căn cứ trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, Vlike.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Vlike.vn là quyết định cuối cùng;
- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thỏa thuận này xung đột với các quy định của pháp luật và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
7. Chính sách thu thập, xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
- Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, Vlike.vn sẽ lưu giữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được Vlike.vn thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba và chỉ công khai trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước. - Trường hợp người sử dụng vi phạm các thỏa thuận với Vlike.vn thì việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thục hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến người sử dụng những dịch vụ khác có trên Vlike.vn, hoặc những công ty liên kết tới nó hoặc để liên hệ với người sử dụng để biết quan niệm của người sử dụng về những dịch vụ hiện tại hoặc dịch vụ mới tiềm năng có thể đưa ra. Thông tin cá nhân của người sử dụng có thể chia sẻ cho bên thứ ba như các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên việc chia sẻ này sẽ được thông báo để người sử dụng xem xét và chỉ khi có sự đồng ý của người sử dụng chúng tôi mới thực hiện chia sẻ.
Dữ liệu người sử dụng của Vlike.vn có thể được chuyển nhượng cho người thừa kế hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thế dùng phản hồi đó.
Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật những thông tin mà người sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho các thông tin chúng tôi cấp cho họ.
8. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng mạng xã hội:
Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.
Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức: - Trang web được cài đặt nhiều hệ thống ngăn chặn các hình thức tấn công mạng quan trọng như : tường lửa , thiết bị phát hiện , phòng chống xâm nhập trái phép , bảo mật công nghệ thông tin với IT security;
- Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
- Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của mạng xã hội.
Điều 9. Sửa đổi và ngưng cung cấp dịch vụ trên trang mạng xã hội
Vlike.vn liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ mạng xã hội ngày một chất lượng hơn cho Người sử dụng. Do đó, Vlike.vn có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Người sử dụng đồng ý rằng Vlike.vn không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.
Vlike.vn có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần báo trước, chấm dứt ngay lập tức điều kiện, điều khoản được thiết lập theo thoả thuận này và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng xã hội của Người sử dụng. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với thỏa thuận hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với dịch vụ mạng xã hội; các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; Vlike.vn có cơ sở hợp lý để tin rằng Người sử dụng đang sử dụng hoặc dự định sử dụng dịch vụ mạng xã hội để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; Người sử dụng không thanh toán các khoản phí dịch vụ nào mà Người sử dụng phải trả...
10. Sửa đổi thỏa thuận
- Các điều khoản quy định tại thỏa thuận có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào khi xét thấy cần thiết và để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trước khi chính thức thay đổi nội dung, thông báo sẽ được đăng tải trên Vlike.vn hoặc gửi đến hòm thư điện tử của người sử dụng ít nhất 10 ngày trước khi chính thức thay đổi để tất cả người sử dụng có thể hiểu rõ về nội dung thay đổi này.
- Nếu người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Bản Thỏa thuận này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website của chúng tôi.
- Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng trên Vlike.vn.
11. Bản quyền của Vlike.vn
CÔNG TY Vlike chúng tôi có giấy phép bản quyền tên miền Vlike.vn. Mọi hành vi vi phạm, ăn cắp, sao chép của bên thứ ba đối với Vlike.vn đều bị xử lý theo quy định của pháp luật nước Việt Nam hiện hành.
III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Vlike.vn hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người sử dụng. Chúng tôi có gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Vlike.vn.
Tại Vlike.vn chúng tôi trân trọng nội dung từ nhiều nguồn và quan điểm từ nhiều phía, để tạo ra sự đa chiều trong thông tin. Trong tất cả chủ đề, các quan điểm luôn được Vlike.vn khuyến khích, đề cao và tôn trọng.
CÔNG TY Vlike là chủ sở hữu Vlike.vn cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin.
Mọi quy định nghiêm ngặt nêu trên cũng vì mục đích tạo ra một môi trường bình đẳng, an toàn và thuận tiện cho cả mọi người.
Tất cả các nhân viên công ty, nhân viên mạng xã hội và toàn bộ thành viên người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hiểu, tuân thủ chặt chẽ các nội dung của bản Thỏa thuận này.